WILGA 49/11553/OGS

Duża leśna działka (2707 m2)  z wydzielonym terenem pod rekreację (107 m2)., położona na terenie Osiedla Turystyczno –  Wypoczynkowego. Całość terenu objęta jest Studium Uwarunkowań i  Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Bardzo dobre wymiary, bardzo dobre położenie w głębi Osiedla, nieuciążliwe sąsiedztwo, niepowtarzalny klimat.  Sama Wilga jest gminą wiejską o charakterze turystyczno-rolniczym, położoną ok. 60 km od […]

WILGA 49/11553/OGS Read More »